Zobacz Menu

Kontakt:

ul. Wodzisławska 193
44-240 Żory
tel.: 504 388 788

info@salaweselnawiktoria.pl

REGULAMIN

Organizacji przyjęcia weselnego w Domu Przyjęć „Wiktoria” z siedzibą w Żorach ul. Wodzisławska 193

& 1
Warunki organizacyjne

 1. Liczba Gości zostanie określona przez Zleceniodawcę przy dokonywaniu rezerwacji Sali. Ostateczna liczba Gości zostanie podana przez Zleceniodawcę maksymalnie do 10 dni przed terminem przyjęcia i stanowić będzie podstawę określenia wartości i rozliczenia Umowy.
 2. Wykonawca dopuszcza możliwość wprowadzenia przez Zleceniodawcę zmian do ustalonego menu najpóźniej w terminie 10 dni przed terminem przyjęcia weselnego. Zmiany te nie mogą wykraczać poza zaproponowane ilości dań w ofercie do wyboru, nie mogą też wpływać na cenę menu od osoby, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na takie zmiany. W przypadku braku informacji o zmianie menu, w wymaganym terminie, obowiązywać będzie menu określone w ofercie.
 3. Jedzenie pozostaje do dyspozycji Zleceniodawcy i należy je zabrać nie później niż bezpośrednio po zakończeniu przyjęcia weselnego. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe przechowywanie zabranej przez Zleceniodawcę żywności. Posiłki pakowane są do pojemników dostarczonych przez Zleceniodawcę lub do jednorazowych opakowań Wykonawcy, za które pobierane będą dodatkowe opłaty.
 4. Szczegóły organizacyjne, dotyczące godziny rozpoczęcia przyjęcia, kolorystyki, ustawienia stołów, menu oraz wszelkie dodatkowe atrakcje, zaplanowane i zamawiane przez Zleceniodawcę i realizowane na terenie sali podczas przyjęcia weselnego muszą zostać uzgodnione z Wykonawcą, nie później niż 10 dni przed terminem przyjęcia. Na Sali obowiązuje zakaz używania wytwornicy dymu, urządzeń do puszczania baniek oraz zakaz pokazu sztucznych ogni na zewnątrz lokalu. Na terenie lokalu obowiązuje zakaz palenia papierosów.
 5. W cenie przyjęcia weselnego Wykonawca zapewni standardową dekorację sali weselnej, tj. białe obrusy, serwetki, dekoracje na stołach, materiały dekoracyjne na stołach, pokrowce na krzesła. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że stałe elementy dekoracji nie mogą być demontowane.
 6. Zleceniodawca bierze pełną odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe podczas przyjęcia weselnego, spowodowane przez jego uczestników. Zleceniodawca odpowiada za wszelkie zniszczenia spowodowane przez Gości, jak również stwierdzone braki w wyposażeniu sali, toalet lub innych pomieszczeń, dostępnych dla Gości. Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia wszystkich ewentualnych szkód i zniszczeń, wynikłych w trakcie trwania przyjęcia powstałych z przyczyn leżących po stronie Gości weselnych.
 7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na stołach i w ich obrębie (marynarki, torby itp.).
 8. Parking jest niestrzeżony. Obiekt jest monitorowany całodobowo. Nie odpowiadamy za stłuczki, kradzieże oraz wypadki powstałe na terenie placu zabaw. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw tylko pod opieką osoby dorosłej.
 9. W cenie przyjęcia weselnego istnieje możliwość wynajęcia pokoju dla Nowożeńców.
 10. Wykonawca dopuszcza możliwość serwowania podczas przyjęcia wyrobów cukierniczych, zakupionych przez Zleceniodawcę poza restauracją Wykonawcy, jedynie za zgodą Wykonawcy. Informację w tym przedmiocie Zleceniodawca zobowiązany jest przekazać Wykonawcy najpóźniej w terminie do 7 dni przed terminem przyjęcia weselnego. W przypadku skorzystania z możliwości zakupu wyrobów cukierniczych poza restauracją Wykonawcy, Zleceniodawca obowiązany będzie dostarczyć Wykonawcy dowód zakupu w/w towarów oraz pisemne oświadczenie, że odpowiada, za jakość tych produktów oraz skutki ich wprowadzenia na przyjęcie, oraz że zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności w tym zakresie. Dowody zakupu wyrobów cukierniczych oraz oświadczenie o odpowiedzialności Zleceniodawca zobowiązany jest przedstawić Wykonawcy najpóźniej na 1 dzień przed dniem przyjęcia weselnego. Nie przedłożenie oświadczenia o odpowiedzialności oraz dowodów zakupu w ww. określonym terminie, wyłącza możliwość wykorzystania tych produktów podczas przyjęcia Zleceniodawcy.
  Wyroby cukiernicze, których nie obejmuje menu, zostaną dostarczone przez Zleceniodawcę lub osoby przez niego upoważnione w dniu planowanego przyjęcia.
 11. Alkohole zostaną dostarczone najpóźniej na 1 dni przed planowanym przyjęciem. Wykonawca zapewni warunki niezbędne do ich oraz możliwość swobodnego dysponowania nimi w czasie przyjęcia przez Zamawiającego. Wyłącznym dysponentem alkoholu jest Zamawiający. W przypadku gdy Wykonawca miał dysponować alkoholem Zamawiający pokrywa koszty zatrudnienia dodatkowego kelnera do obsługi. Po zakończeniu imprezy Zleceniodawca zobowiązany jest do zabrania wszystkich rzeczy pozostałych w pomieszczeniu na alkohole np. puste butelki, kartony itp.
 12. Wykonawca nie wprowadza ram czasowych przyjęcia weselnego jednodniowego.
  W przypadku wesela dwudniowego pierwszy dzień wesela musi zakończyć się najpóźniej do godziny 3.00.

& 2
Warunki płatności

 1. Zamawiający dokonując rezerwacji Sali weselnej dokonuje wpłaty zaliczki w wysokości 1 000 PLN brutto. Wpłacone kwoty zadatków określone wyżej zostają wliczone przez Wykonawcę w poczet kosztów realizacji przyjęcia, a w przypadku rezygnacji przez Zleceniodawcę z którejś z w/w zamówionych usług/przyjęcia weselnego nie podlegają zwrotowi.
 2. Wpłacone zaliczki i zadatki zostaną zaliczone na poczet końcowego rozliczenia za organizację przyjęcia.
 3. Na minimum 10 dni przed przyjęciem weselnym Zamawiający dokonuje wpłaty 50% wartości umowy, przez co rozumie się pomnożenie liczby gości przez kwotę przewidzianą za menu za jedną osobę.
 4. Pozostałe należności za menu oraz wszystkie uzgodnione przez Strony dodatkowe opłaty wynikające z umowy zostaną uregulowane w terminie do 2 dni po zakończeniu przyjęcia weselnego gotówką.
 5. W przypadku zmiany stawek podatkowych, wzrostu cen rynkowych na poszczególne grupy produktów mających wpływ na koszt świadczonych usług Wykonawca zastrzega sobie prawo do podwyżki cen menu max. 7% w skali roku, o czym powiadamia Zainteresowanych i Zamawiających na stronie internetowej w zakładce MENU WESELNE.
 6. Wykonawca umożliwia rezerwację miejsc noclegowych dla weselników po promocyjnej cenie w terminach poprzedzających i następujących po dniu organizacji przyjęcia weselnego. Rezerwacji noclegów dla gości na życzenie Zamawiającego należy dokonywać miesiąc przed planowanym terminem imprezy weselnej. Cena dla gości weselnych – 80 PLN od osoby niezależnie od wieku. Istnieje możliwość oddania pokoju do dyspozycji gości weselnych bez noclegu cena 80 PLN + 40 PLN za każdą zużytą pościel.
 7. Śniadanie dla gości hotelowych najpóźniej do godz. 10:00. Koszt od osoby 30 PLN na osobę.
 8. Dla dzieci, uczestniczących w przyjęciu weselnym stosuje się poniższe stawki:
  a) dzieci w wieku do 3 lat – bez opłat (dziecko chodzące ma miejsce przy stole),
  b) dzieci w wieku od 4 do 7 lat – 50% uzgodnionej stawki na osobę, Wykonawca zapewni miejsce przy stole i nakrycie,
  c) dzieci od 7 lat – 100% uzgodnionej stawki na osobę, Wykonawca zapewni miejsce przy stole i nakrycie.
 9. Odpłatność za członków zespołu muzycznego, DJ’a, fotografa, kamerzystę ustala się w wysokości 100% ceny ustalonego menu. Osoby te wliczone są do osób podanych.
 10. Istnieje możliwość zorganizowania obiadu i serwisu kawowego na drugi dzień po weselu. Obowiązująca cena jak za wesele jednodniowe plus dopłata za obiad 50 PLN/os. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wykorzystania niektórych produktów z dnia poprzedniego. Ograniczenie czasowe wynosi 4 godziny.
 11. Napoje takie jak: kawa, herbata, woda mineralna, soki są podawane bez limitu - 30 PLN, natomiast napoje gazowane typu: Pepsi, Mirinda, 7up, woda gazowana przysługują w przeliczeniu 0,2 l na osobę. Po przekroczeniu tego limitu napoje będą wydawane w cenie 5 PLN za 0,2 l. Rozliczenie nastąpi po zakończeniu imprezy według zużycia.
  Wykonawca nie dopuszcza wnoszenia napoi zakupionych przez Zamawiającego.

Zapoznałem się i akceptuję w/w warunki:

Data zapoznania ...........................    Podpis Zlecającego ...............................

Pobierz regulamin

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Kliknij zgadzam się.